ANIMAŢIE

LUMINA


Ochiul curat - A vedea in toate ceea ce este bun
Apocrife - Magii de la Răsărit  

    Ceea ce poate fi recunoscut drept cea mai impresionanta exegeza este aceea potrivit careia magii au fost primii marturisitori ai Sfintei Treimi. Aceasta explica aparitia lor in aproape toate imaginile artistice si traditiile literare ca trei oameni, diferiti, insa asemanatori. Magii s-au inchinat lui Hristos ca unui Dumnezeu oferindu-i aur, tamaie si smirna.

    Papa Leon cel Mare, sustine faptul ca magii s-au convertit aratand astfel adevarul lui Hristos, pe de-o parte dubla natura (umana si divina), iar pe de alta, slujirea Imparateasca (davidica si cereasca).

    Numarul magilor - trei - deriva din cel al darurilor pe care acestia le-au facut lui Hristos, dupa cum ne spune Matei. O pictura din Catacomba Domitilei arata patru magi in timp ce una din Catacomba lui Petru si Marcelin numai doi. Mai multe documente siriene numesc doisprezece magi.

    Spuneam ca nici numarul, numele si nici descrierea fizica a magilor nu apar in Biblie. Nici intr-una din primele mentiuni extrabiblice a calatoriei lor, evanghelia apocrifa a copilariei cunoscuta ca Protoevanghelia lui Iacov, nu se indica numele si numarul magilor. Cu toate acestea, unele traditii s-au adaugat relatarii biblice, mai intai prin intermediul traditiei orale.(Sfintil Parinti)

     Magii deschid lunga serie nou testamentara - ce se continua in viata Bisericii pana la sfarsitul acestei lumi - a acelor pagani , a acelor pacatosi, care ajung sa-L cunoasca si sa-L marturiseasca pe Hristos ca Dumnezeu, inaintea celor "dreptcredinciosi”. De aceea, intr-un anumit sens, magii sunt exceptia de la regula, insa numai de la regula umana, nu si de la "cea dumnezeiasca”. Uitam ca Lui Dumnezeu toate-i sunt cu putinta, si mai uitam ca si noua, oamenilor, ne sunt toate cu putinta prin Dumnezeu. Si noi putem fi "magi” aducandu-ne, "pe noi insine si unii pe altii”, dar bineplacut lui Dumnezeu.


     Iata textul troparului, pe care il auzim atunci cand preotul ne binevesteste Nasterea Domnului venind in casele noastre cu icoana, dar si de mai multe ori in slujba de Craciun: "Nasterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, rasarit-a lumii lumina cunostintei; ca intru ea cei ce slujeau stelelor de la stea s-au invatat sa se inchine Tie, Soarelui dreptatii, si sa te cunoasca pe Tine, Rasaritul cel de sus, Doamne, slava Tie!”

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
Cap. 1
18Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ...Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.
(Sfânta Evanghelie după Matei 
Cap.22,Verset 21) • Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.(Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 13, Verset 34) • Îngerii cu feţe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviinţă datorată Izvorului vieţii şi Luminii celei nematerialnice. 
 • Dimpreună cu ei Te preaslăvim şi noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele arătate şi cele ascunse, şi cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiţi sub adumbrirea Ta cea fericită:
 • Vino, Lumină adevarată, duhovnicească bucurie;
 • Vino, Nor purtător de rouă şi negrăită frumuseţe;
 • Vino şi primeşte ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră;
 • Vino şi ne împărtăşeşte de bucuria împărtăşirii Tale;
 • Vino şi veseleşte-ne cu îmbelşugarea darurilor Tale;
 • Vino, Veşnicule Soare Neapropiat, şi întru noi îţi fă lăcaş;
 • Vino şi ne îmbogăţeşte cu darul vieţii celei adevărate;
 • Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! 
Duhule Sfinte leagă-mi auzul ca doar adevărul să fie auzit şi orice duh necurat venit asupra urechilor mele să fie legat."Omul cel tainic al inimii" este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu . Pentru unirea minţii cu inima, cele două mari puteri , este rostirea numelui lui Iisus Hristos!Dumnezeu Iisus Hristos Adevărat este Puterea mea !

Dumnezeu Iisus Hristos Adevărat este Dreptatea mea !

Dumnezeu Iisus Hristos Adevărat este Iertarea mea !

Dumnezeu Iisus Hristos Adevărat este Iubirea mea !

Dumnezeu Iisus Hristos Adevărat este Înţelepciunea mea !

Dumnezeu Iisus Hristos Adevărat este Bunatatea mea !

Dumnezeu Iisus Hristos Adevărat este Credinţa mea !

Dumnezeu Iisus Hristos Adevărat este Binecuvântarea mea !
drt Dumnezeu este Dreptatea mea !
emoticon heart Dumnezeu este Graţia mea !emoticon  mn

Parintele Calistrat : Botezul - apă şi Duh Sfânt 
Motto: „Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” (Matei 3, 11) „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3, 5)


Cel ce din bunatate ai zidit pe om si dupa chipul Tau l-ai facut, intru mine fa-Ti lacas ,Dumnezeul meu , Cel ce esti in Trei Lumini, ca un Bun si Milostiv.

Ca sa arati oamenilor Dumnezeirea Ta, una cea intreit-stralucitoare, ai zidit mai inainte pe om, dupa chipul tau alcatuindu-l si i-ai dat lui minte si cuvant si duh ca un Iubitor de oameni.

Precum m-ai zidit dupa chipul si asemanarea Ta, Treime dumnezeieste-stapanitoare si atotlucratoare, Unime neamestecata, intelepteste-ma si ma lumineaza ca sa fac voia Ta cea sfanta si buna, intru tarie si desavarsit.(Icoana Sfintei Treimi- a Cuviosului Andrei Rubilov)Sfanta Liturghie arhierească în Catedrala Episcopală "Sf. Treime" din Baia Mare"TOATE CÂTE CEREŢI RUGAȚI-VĂ, SĂ CREDEȚI CĂ L-AȚI PRIMIT, ȘI LE VEȚI AVEA."
(MARCU 11: 24)


IAR CÂND STAŢI SĂ VĂ RUGAŢI ,
IERTAŢI ORICE AVEŢI
 ÎMPOTRIVA  CUIVA, CA ŞI 
TATĂL VOSTRU CEL DIN CERURI 
SĂ VĂ IERTE VOUĂ 
GREŞALELE VOASTRE ! 
Vom deveni ceea ce suntem”
În Epistola către Romani Sf. Pavel descrie minunat darul dragostei Duhului Sfânt:


"Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă.”

Romani Cap.5 verset 5..

 

..Har vouă și pace de la Dumnezeu, 

Tatăl nostru, 

și de la 

Domnul nostru Iisus Hristos.

Coloseni Cap.1 verset2.

 Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare.(Epistola soborniceasca a Sfântului Apostol Iacob 1,17).Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ DUHUL SFÂNT

♥ Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria  mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.(Sfânta Evanghelie după Matei 1,18).

♥ Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.(Sfânta Evanghelie după Matei 1,20).


Doamne,
întreaga mea viaţă şi orice fericire umană este
 o modalitate de a acumula
 Iubire pentru Tine.


Lumina: Cuvântul Credinței
Prin Care am primit har şi apostolie, ca să aduc, în numele Său, la ascultarea credinţei, toate neamurile,(Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 1,5)

Dar ce zice Scriptura? "Aproape este de tine cuvântul, în gura ta şi în inima ta", - adică cuvântul credinţei pe care-l propovăduim.(Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 10,8).


Pentru că numai Eu știu gîndul  ce-l am pentru voi, zice Domnul, gând bun, nu rău, ca să vă dau 
viitorul și nădejdea .
Ieremia 29:11.

INIMĂ CÂNTĂ ȘI LAUDĂ PE DUMNEZEU ADEVĂRAT SFÂNTA TREIME(TATĂL ȘI FIUL ȘI DUHUL SFÂNT)!AMIN!

 Căci nu vă spunem iarăşi cine suntem, ci vă dăm prilej de laudă pentru noi, ca să aveţi ce să spuneţi acelora care se laudă cu faţa şi nu cu inima.(Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 5,12)

Asceza

 
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului  Apostol Ioan, Cap.5, verset 7,8.

7."Căci trei sunt Care mărturisesc în cer :
Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceştia trei Una sunt."

8."Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ
Duhul şi apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la fel ."


RUGĂCIUNE
TATAL DUMNEZEU, TU CARE TRĂIEŞTI ÎN LUMINĂ, ÎNŢELEPT EŞTI ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT. 

AŞTEPT DARUL ÎNĂLŢĂRII TALE ÎN MINE, VREAU SĂ PRIMESC HARUL TĂU ÎN FIECARE ZI. AMIN
 


☀☀☀

Cei trei paşi spre Dumnezeu sunt :
Cunoaşte-L pe Dumnezeu
Ai încredere în Dumnezeu 
Iubeşte-L pe Dumnezeu .

    

 ☀☀☀ Răspândiţi, împărtăşiţi, fiţi Lumina, oriunde v-aţi afla şi a voastră va fi Lumina care poate să Lumineze cu adevărat.

 


Dumnezeu să ne binecuvânteze cu multă Lumină , Înţelepciune şi Dragoste !
 
O, Doamne strig către tine , eu umilul om creat de Tine , învaţă-mă ceea ce este bine , 
învaţă-mă 
cum să mă rog 

Ţie !
 

I.) Ieremia Cap.31 verset 35.
"Asa zice  Domnul, Cel ce a dat soarele ca sa lumineze ziua si a pus legi lunii si stelelor, ca sa lumineze noaptea."
Este vorba de Lumina fizica
Domnul a dat legi creatiei Sale : 
Soarele - lumineaza ziua ;
Stelele si luna - lumineaza noaptea .
II.)Ioan Cap. 8 verset 12.
Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând :
EU SUNT LUMINA LUMII;cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric,ci va avea lumina vieţii.

III.)Psalmul 118 verset 105.
"Faclie picioarelor mele este legea Ta, şi lumină cărărilor mele." 

IV.)Ioan Cap3 verset 19-21.
"Iar aceasta este judecata , ca Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina. Căci faptele lor erau rele."
"Ca oricine face rele urăşte Lumina şi nu vine la Lumină, pentru că faptele lui să nu se vădească."
"Dar cel ce lucrează adevărul vine la Lumină, ca să arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvârşite." 

V.) II Corinteni Cap4 verset 6.
"Fiindcă Dumnezeu, Care a zis:"Strălucească, din întuneric, lumina!"- El a strălucit în inimile noastre , ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos." 

VI.) II Timotei Cap 3 verset 16,17.
"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate,
Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun. "

 VII.) II Corinteni  Cap4 verset 3,4.
 "Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduţi ,
În care Dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile necredincioşilor , ca să nu le lumineze lumina Evangheliei  slavei lui Hristos , Care este chipul lui Dumnezeu."COMUNIUNEA CU DUMNEZEU

     Indiferent ce spunem adresat lui Dumnezeu este o rugă, o cerere , pană şi aceste cuvinte:"Doamne facă-se Voia Ta ! ", tot ruga noastra adresată Lui Dumnezeu este !

"Doamne învaţă-mă să mă rog Ţie , să fiu  robul(credinciosul) Tău şi să ascult de Tine!" - tot ruga, cererea omului către Dumnezeu este !

   
Să nu pierdem comuniunea cu Dumnezeu şi în permanenţă  să-I vorbim , să Îl slăvim , să-I cântăm !
   Dacă cererile noastre sunt exagerate, pline de nesaţ , de mândrie , de orgoliu , Dumnezeu ştie , El  dă exact ce trebuie pentru fiecare om !*******
21.07.2011


 
      

*******
26.07.2011


   Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. 
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat 
Născătoare de Dumnezeu 
te mărim. 
Amin.*******
04.08.2011

       Rugăciune

Craiasă  alegâdu-te,
Îngenunchem rugându-ne,
Înalţă-ne , ne mântuie ,
Din valul ce ne bântuie,
Fii scut de întărire,
Şi zid de mântuire.
Privirea-ţi adorată
Asupra-ne coboară
O, maică prea curată,
Şi pururea fecioară, Marie. 

 
 Munceşte  ca şi cum n-ai muri nicodată, dar îngrijeşte-te de suflet ca şi cum ai muri mâine! 

   
*******
26.09.2011   
Sfinţii Părinţi 
                       
”A crede în Dumnezeu e un lucru, a-L cunoaşte e altceva.”(Sfântul Siluan Athonitul)

„ Nu este de ajuns că te-ai născut creştin, trebuie să te şi faci creştin.”( Sfântul Ioan Gură de Aur ) 

„ Cine nu iubeşte pe vrăjmaşi, acela încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, aşa cum ar trebui să-l cunoască.”( Sfântul Siluan Athonitul ) 

„ Dumnezeu face minuni când cineva participă cu inima sa la durerea celuilalt.”
 ( Cuv. Paisie Aghioritul )

„ Bunul Dumnezeu se îngrijeşte de noi mai întâi pentru viaţa cealaltă şi după aceea pentru aceasta.”(Cuv. Paisie Aghioritul )

„ Cea mai mare hulă împotriva Duhului Sfânt este ca păcatul să se considere progres, iar morala să se numească înapoiere. De aceea au mare plată, mare preţ cei ce se nevoiesc în lume şi îşi păstrează viaţa curată.”( Cuv. Paisie Aghioritul )

„ Cu cât se depărtează cineva de Dumnezeu, cu atât lucrurile se complică mai mult. Se poate ca cineva să nu aibă nimic, dar dacă îl are pe Dumnezeu, nu doreşte nimic. Asta e ! Iar dacă le are pe toate, şi nu îl are pe Dumnezeu, este chinuit înlăuntrul său. De aceea, fiecare, pe cât poate, să se apropie de Dumnezeu. Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi veşnică. Ne otrăvim viaţa atunci când trăim departe de dulcele Iisus.”( Cuv. Paisie Aghioritul )

„ Nu judeca pe nimeni şi învaţă să taci!” ( Sfântul Macarie cel Mare )

„ Cu cuvânt rău şi pe cei buni îi faci răi, şi cu cuvânt bun şi pe cei răi îi faci buni.” ( Sf. Macarie Egipteanul )

„ Dragostea înseamnă a fi aspru cu tine, dar îngăduitor cu ceilalţi. ”( Sf. Serghie de Radonej )

„ Nimic nu este mai mare ca omul cu Dumnezeu şi nimic mai mic ca omul fără Dumnezeu. ”( Sf. Tihon )

„ Nevoia cea mai mare nu este de cuvinte frumoase, ci de o viaţă sfântă; nu de iscusintă oratorică ci de fapte.”(Sf. Ioan Hrisostom)

“ Începutul şi sfârşitul mântuirii este dragostea.” (Sf. Antonie cel Mare)

“ Mântuitorul a ales Crucea, fiindcă astfel se moare cu mâinile întinse. El S-a sfârşit îmbrăţişându-ne.”(Sf. Atanasie cel Mare) 

Texte culese de Pr. G. M.

Psalm 50
1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale ,  şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de 

fărădelegea mea ,  şi de păcatul meu mă curăţeşte.   

4.Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.


5. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu .
6. Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit, şi întru păcate m-a născut maica mea .
7. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse 

ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.


8. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.


9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
 
 

10. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile 

mele şterge-le.


11. Inima curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.


12. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine.


13. Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, şi cei necredincioşi la

Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule,

 Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de

dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti 

lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfa,Ţi-aş fi dat, arderile de tot nu

 le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă 

şi smerită Dumnezeu nu va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,

şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile 

de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei. AMIN! 
 
Rugăciune          Străluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei Dumnezeirii Tale şi deschide ochii sufletului nostru spre cunoaşterea evangheliceştilor Tale propovăduiri; pune întru noi şi urmarea (frica) fericitelor Tale porunci, ca astfel călcând cu totul poftele trupeşti, viaţă duhovnicească să petrecem, cugetând şi făcând toate cele ce sunt plăcute Ţie. Că Tu eşti luminarea şi sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (se citeşte de 7 ori)
 
Rugăciunea către Sfântul Duh
(a Sfântului Simeon Noul Teolog)

Vino, Viaţa cea veselă şi veşnică şi dreaptă, cea atotţiitoare, întru-tot-Sfinte De-Viaţă-Făcătorule şi Ziditorule Duh, Cela ce eşti întru aceeaşi cinste cu Stăpânirea Tatălui şi a Fiului, Care au această egalitate şi dumnezeire şi unitate de socotinţă în Trei Feţe.

Vino, Doamne al meu, Tu, pe Care Te-a dorit şi te doreşte sufletul meu!Vino, Cel ce Te-ai făcut Însuţi dorinţa întru mine şi m-ai făcut a Te dori pe Tine, Cel cu totul neapropiat.Vino, bucuria mea cea neîncetată şi desfătarea şi slava mea, viaţa mea, mângâierea sufletului meu.Fă-Te cu mine un duh, Preabunule Stăpâne, fără de amestecare, fără de mutare, fără de schimbare.Dumnezeule cel peste Toate, fă-Te mie Însuţi toate întru toate, hrană negrăită şi cu totul nemistuită, care de-a pururea se revarsă în buzele sufletului meu şi curge în izvorul inimii mele, îmbrăcămintea care străluceşte şi cu totul arde duhurile malefice.Curăţia care mă spală pe mine prin nestricăcioase şi sfinte lacrimi, pe care venirea Ta le dăruieşte celor la care vine.

 Fă-Te mie, Doamne, lumină neîncetată; şi soare neapus, în tot locul strălucindu-mă pe mine.Cela ce nu Te întorci de la nimenea din toţi.Ca să nu ne acoperim de întunericul păcatelor noastre, nevoind a veni către noi.Depărtează de la mine, Doamne, toată înălţarea cea pierzătoare şi-mi dă mie, Doamne, întreaga înţelepţire a ochilor. Pune limbii mele frâu.Arată auzirile mele bine supuse sfintelor Tale porunci.Dă-mi răbdare întru necazuri .Înţelepţeşte şi întăreşte inima mea întru împreună pătimire, întru milostivire, întru dragoste, întru smerită cugetare, în sinea mea către toţi, întru întoarcere dinspre lenevia şi trândăvia dracilor, în care ca în nişte dulceţi m-am desfătat.

Dă-mi mie desluşire în gânduri, ca să aflu pe care dintre ele se cade mai mult a le alege.

Dă-mi a cunoaşte uneltirile diavolului şi pe acestea împreună cu el a le lepăda; şi cu totul a-mi tăia voia mea şi a atârna cele ale mele de purtarea Ta de grijă şi de la aceasta a nădăjdui folosul.Căci la Tine este viaţa mea, mântuirea mea,Doamne Dumnezeule.

Şi pe Tine Te binecuvântez şi Te slăvesc şi Ţie mă închin, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Purcezător şi Celui de o veşnicie cu Tine şi de o fiinţă cu Tine al Lui Fiu, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.Amin.    

 
 
 

Ajută-mă Doamne!

 

Ajută-mă Doamne!
Ajută-mă Doamne, ia răul din mine
Minciuna şi ura să-mi fie străine.
Ajută-mă Doamne şi ninge-mă lin,
Cu-nţelepciune şi suflet senin.
Coboară în mine liniştea caldă...
Credinţa în tine...şi-n lumină mă scaldă,
Invată-mă-n toate iubirea cea sfantă,
Şi mila cerească, ce azi toţi o cântă...
Dă-mi putere de muncă şi sănătate

Să pot ajuta la nevoie un frate...
Şi iartă-mi, Tu, Doamne, ale mele greşeli,
Din gând şi din fapte, de azi şi de ieri...
Mă ia lângă Tine de pe pământ
Dumnezeu Adevărat Sfânta Treime, 

Pururea Etern și Veșnic!


  


***Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic, atunci, când avem o viaţă stricată.
***Dacă suntem milostivi faţă de aproapele nostru, noi înșine vom primi milostenie.
***Dumnezeu ocroteşte şi iubeşte pe omul milostiv şi iubitor de semeni.
 ***Orice lucrare care nu are dragostea ca început şi rădăcină, nu este nimic.
***Nimeni nu se va mântui dacă nu-i ajută şi el pe ceilalţi să se mântuiască.
***Nimic nu atrage pe Dumnezeu atât de mult ca mila şi iubirea de oameni. 
Fecioară Curată-Pe Tine Te Fericim ! 
   Umilinţa aduce cu sine regretele omului pentru faptele sale făcute fără iubire.
"Şi care  este mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Cine se va  va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa." (Matei - capit.23-11,12).

      "Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi întorcându-se să vă sfâşie pe voi."Matei Cap.7 verset 6.
DESPRE SMERENIE    Sufletul celui smerit e ca marea: dacă arunci o piatră în mare, ea tulbură o clipa faţa apelor, apoi se scufundă în adâncuri.
Aşa sunt înghiţite şi necazurile în inima celui smerit căci tăria Domnului e cu el.

*
Unde locuieşti tu suflet smerit? Cine locuieşte în tine? Şi cu ce te-aş putea asemăna?
Tu străluceşti limpede ca soarele dar arzând nu te mistuieşti şi încălzeşti pe toti oamenii cu căldura ta.
Al tău este pământul celor blânzi, după cuvântul Domnului.
Eşti asemenea unei grădini în floare în mijlocul căreia se găseşte o casă măreaţă în care îi place Domnului să locuiască.
Pe tine te iubesc Cerul şi Pământul.
Pe tine te iubesc Sfinţii Apostoli, Proorocii, Sfinţii Ierarhi şi Fericiţii Părinţi.
Pe tine te iubesc Îngerii, Serafimii şi Heruvimii.
Pe tine te iubeşte, în smerenia ta, Prea Curată Maica a Domnului.
Pe tine te iubeşte şi în tine se bucură Domnul.

 *
...
Când trăiam în lume, mă gândeam la Tine, dar nu în continuu. Acum duhul meu arde până la lacrimi de dorinţa de a Te vedea, Lumina mea. Tu m-ai povăţuit prin milostivirea ta. Te-ai ascuns de la mine ca sufletul meu să înveţe smerenia; căci fără smerenie, harul nu poate fi păstrat şi o grea întristare şi descurajare cuprinde atunci sufletul. Dar când a devenit smerit, atunci nici descurajarea, nici tristeţea nu se apropie de el, căci Duhul lui Dumnezeu îl umple de bucurie şi veselie."Cuviosul Siluan Athonitul - Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei."
28. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
30. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.(Matei , Cap11).

     Oamenii, în marea lor majoritate sunt aproape striviţi de problemele ridicate în faţa lor de efectele legii răului destin care încă guvernează această Planetă precum şi de încercările la care Creatorul  îi supune pentru a le cerceta şi întări credinţa. Toate acestea provoacă o oboseală cronică omului, provoacă dizarmonie în relaţiile interumane dar şi în sufletele oamenilor.

     Şi, astfel, fiinţa umană este din ce în ce mai împovărată de griji şi de nevoi, jugul acestei lumi materiale strivindu-i sub greutatea sa, dar ele pot dispărea, ca o minune, prin întărirea credinţei în Sfânta Treime, prin primirea lui Hristos în viaţa noastră. „Jugul” Său este, de fapt, Iubirea Sa infinită pentru tot ceea ce există în această lume.


     Acest „jug” al Iubirii necondiţionate ne îndeamnă Mântuitorul să-l luăm asupra noastră şi asta pentru că aceasta este singura forţă şi cea mai mare din cele care au existat vreodată ce nu poate fi învinsă. Numai ea ne poate alina durerile şi rezolva complet şi definitiv multiplele probleme pe care le avem. 
Intruparea lui Hristos se pare ca a 
insemnat aparitia unei noi perioade in
slujirea ingerilor. Ei vin cu Domnul lor 
pe pamant pentru a-L sluji in timpul in care
 se afla el aici.Ei ii prezic aparitia.

Si intrand ingerul la ea, a zis: 
“Bucura-te, cea ce esti plina de har,
Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu 
între femei.“ … 

Si ingerul i-a zis: “Nu te teme, Marie, caci
ai aflat har la Dumnezeu.
Si iata vei lua in pantece si vei naste fiu, si vei 
chema numele lui Iisus.“(Luca 1:28,30,31)

Ingerii l-au slujit pe Iisus in perioada in care
era ispitit si era in agonie. 

“Zicând Parinte, de voiesti, treaca de la Mine 
acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta 
sa se faca.“(Luca 22:42,43)

Ingerii au proclamat invierea lui 
Iisus si inaltarea.

“11.Iar Maria statea afara langa
 mormant plangand. Si pe cand
 plangea, s-a aplecat spre mormant.
 12.Si a vazut doi ingeri in vesminte albe
 sezand, unul catre cap si altul către 
picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus.“
 (Ioan 20:11, 12)

18."Vedeti sa nu dispretuiti pe vreunul din
acestia mici, ca zic voua: Ca ingerii 
lor, in ceruri, pururea vad fata Tatalui Meu,
 Care este in ceruri.“ (Matei 18:10)

23.Caci mi-a aparut in noaptea aceasta un 
inger al Dumnezeului, al Caruia eu 
sunt si Caruia ma inchin.(Faptele
 Apostolilor 27:23)

Ei se bucura de realizarea 

vointei lui Dumnezeu.

10.“Zic voua, asa se face bucurie 

ingerilor lui Dumnezeu
 pentru un pacatos care se 
pocaieste.“ (Luca 15:10)

Ei sunt Protectorii nostri.

10.“Nu vor veni catre tine rele si bataie
 nu se va apropia de locasul tau. 
11.Ca ingerilor Sai va porunci pentru tine ca 
sa te pazeasca in toate caile tale. 
12.Pe maini te vor inalta ca nu cumva sa 
împiedici de piatra piciorul tau.“
(Psalmul 90:10-12)

"Sfinti Ingeri sustinatorii nostri, fratii
 nostri, sfatuitorii nostri, aparatorii 
nostri,  prietenii nostri, ajutoarele 
noastre, protectorii nostri – rugati-va 
pentru noi!" 


Iubesc pe Domnul , căci El aude  glasul meu ,
Cererile mele,
Da ,
El și-a plecat urechea spre mine,
De aceea _L voi chema toată viața mea ! 


BINECUVÂNTĂRE

   
DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂL CEL CERESC TE IMPLOR CU UMILINŢĂ, MILUIEŞTE ŞI BINECUVĂNTEAZĂ TOATE FIINŢELE CARE CITESC ACUM ACESTE CUVINTE ŞI  REVARSĂ ASUPRA LOR HARUL TĂU DUMNEZEIESC! AMIN!”

„ÎŢI MULŢUMESC DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂL CEL CERESC."

MĂRTURIA UNEI LUMÂNĂRI


Dragii mei, m-ați aprins și vă uitați la mine gânditori la lumina mea.


Simțiți bucurie în suflet?
În mod sigur eu mă bucur, pentru că am un sens, numai când ard.Nu sunt tristă, chiar dacă arzând am devenit mai mică.De fapt eu am două posibilități:
·        Prima, e să rămân întreagă.Asta ar însemna să nu fiu aprinsă și atunci nu mă micșorez, dar nici nu-mi îndeplinesc rostul.
·        A doua, ar fi să răspândesc lumina și căldura. Prin asta, să mă dăruiesc chiar pe mine însămi.Asta e mult mai frumos, decât să rămân rece și fără rost.
Și voi, oamenii, sunteți la fel.Când trăiți numai pentru voi, sunteți lumânarea neaprinsă, care nu și-a împlinit rostul.Dar dacă dăruiți lumina și căldura, atunci aveți un sens.
Pentru asta trebuie să dați ceva: iubirea, adevărul, bucuria, încrederea și dorurile pe care le purtați în inimă.Să nu vă temeți că deveniți mai mici.Asta e o iluzie.Înlăuntrul vostru e mereu LUMINA.


Gândiți-vă, cu pace în suflet, că sunteți ca o lumânare aprinsă.
        Eu sunt doar o simplă lumânare aprinsă, singură luminez mai puțin, dar când suntem mai multe împreună, lumina și căldura sunt mai puternice .
        Și la voi oamenii e tot așa, “Împreună luminați mai mult “!
  


Căci unul este Dumnezeu, unul este și Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni:Omul Hristos Iisus. (1Tim.2:5) 


Care S-a dat pe Sine preț de răscumpărare pentru toți, mărturia adusă la timpul său. (1Tim.2:6) 

        Doamne Dumnezeule meu, ca un bun și de oameni iubitor, multe mile ai făcut cu mine, pe care nu mă așteptam să le văd.
      Cu ce, oare, voi răsplăti bunătățile Tale, Doamne, Doamne al meu ?
     Mulțumesc numelui Tău celui lăudat, mulțumesc milostivirii Tale celei negrăite ce o ai spre mine, mulțumesc îndelungii Tale răbdări celei neasemănate, și Te rog sprijinește-mă și de acum înainte și mă ajută !  

   Cine are credință în Iisus Hristos, îl are chiar pe Iisus Hristos sălășluit în inimă ."Acestea vi le spun, ca bucuria Mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină"(Ioan 15,11);


"Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. 
Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă."(Filipeni 4, 4);
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
Ceea ce eşti plină de har, Marie,
Bucură-te,
Domnul este cu Tine!
Binecuvântată eşti Tu între femei
Şi binecuvântat este Rodul pântecelui Tău,
Căci ai născut pe Domnul nostru IIsus Hristos,
Mântuitorul sufletelor noastre!
Amin!VENIȚI  ȘI  LUAȚI  LUMINĂ!
║║║╠═╗╔═╬╬═╦═╗╔╗─║╦╩╦═╦═╦═╦╬╬═╦╦═╣║║║║
║║║║║╬╚╣╬║║═╣╬╚╣╚╗║╩╗║╔╣╩╣║║║║║║║╬║║║║║
╚╩═╩╩══╬╗╠╩═╩══╩═╝╚═╩═╝╚═╩╩═╩╩╩═╬╗╠╬╬╬╣
───────╚═╝──────────────────────╚═╩╩╩╩╝
ˊ ` ` ` ` ` …__As == _…`` ``` ``` `...`` ``` ``` ``` …
` ` ` ` …_₫'A_ `r ʹ'_ ˆhµ ``` ``` ``` ``` ``` ``` ```
` ` …µgr¯ ʹ#''# ]g₫¯… `'¾```````````````````` ```
` ` `$r¾'#['['$[''Lh ʹ#g``4`₫µ```` ``` ``` ``` ``` ```
` …ƒ''g]$₫r¯' `'R_ ` …^[ '[ʹ'#ʹ[```` ``` ``` ``` ``` ```
` …ʹ\₫4# '=… ʹ_#_`A… s[… ₫` `…_``` … … ` ` ``` ```
` ` ` ` `ʹ$[[µ ` ¯'''U#_ `'' µ#…']#ˆ₫hµrcr''''''''¾_ ` ` ` ` ``
` ` ` ` … $_ ` ` …ʹ+ʹLg[[']$ …] ƒZ₫C` µ7' `[g_3µ```` ```
` … __ … `¾… `_r … _µš1…gEg₫¯ ƒ $`$''[\ ''ʹ1 ʹ$ ` ``` …
` …][[₫g_ …....4' ¾g₫$``r$µµR΅ƒˆ`7 `r[`bc[… $ ``` ```
` `]₫ˆ ʹ'‼$ ` ` ` …'[h¯ # ` `$ ` `›u_A… ₫₫` `r[`₫… ` ` …
` `'$\_ …$__ ` ` ʹ'[ …# ` ` `'$_ʹ4µrgr `]hhg' ¯ʹhr$A… ` ``
` … ʹ'₫q `ƒ$¾_ ʹg$`ƒ````F…rhugµµµ4'$¯'F'Fg `['$[…``
` ` …ʹ[[['[ … ` ¯''q₫# ` … #…_$```` … $ƒg[ghr'[¯h
` ` …#$$ ¯ ` ` …['¯ ` …'$µr₫$[$… ` ` …'$[ ##'[ ` … ` …
` ` …[ ʹ'$# ` ` ` ` ` … '₫p´[ ΅ [r\\` ` ` …'[#'F 'R ``` ```
` ` …[ `[[r ` ` ` ` … `# '[ `[``'' `ʹL ``` …'Fʹb₫…`` ``` …
` ` …[ `$_ ` ` ` ` … ]™`' `'U ` … ʹ$```` ``$ʹh`````````
` ` …$ ›[[¯ ` ` ` `'µF[__ ` … ` `` `µ` ``` `$$ ``` ``` …
` ` ` ʹ$ʹ['[.``…g₫[ZZ]L7'h[ ` ``` `$` ``` …'.``````…
` ` ` `$[ '\[_µ#'¯_'''''''¯¯¯''''¯ ` ` ` …$ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` …
` ` …_µF'¯¯¯__#¯ ` ` ` ` ` `` ``…$ ` ` `` ``` ``` ```
` _µ₫¯ _s»ʹF''¯ … ` ` ` ` ` ` ` … _gh` ``` ``` ``` ``` …
`ƒ¯ … ¯ ` ` ` … ` … ` `_____µ=r'µ_ ` ` ` `` ``` ``` ```
ʹ$ ` ` ` ` ` … µ4₫[$₫F''''¯¯¹L¯''''5A… ¾_]g__ ` ` ` ` ` ``
ʹ¾ `[`` ``` … … ʹƒ…`r ˆ` r]ggg…_…_`gµµ#`````````…
… ™'¾qɷ_µµµ+=4=T'''''''''''''''¯ ` ` ¯¯¯¯¯¯ … ` ` ` ` ` ` `....
…... ^v^..…... ^v^..…... ^v^..…... ^v^..…... ^v^..….     Dumnezeu este dragoste. Cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu.11.Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.(IPetru4, 11)
PACE ÎN INTERIORUL TĂU*Să fie azi pace în interiorul tău .
*Ai încredere că ești acolo unde este locul tău, unde e nevoie de tine.
*Nu uita de posibilitățile infinite care se nasc din credința în tine și în ceilalți.
*Folosește darurile pe care le primești, care îți sunt date, și dă în continuare altora dragostea pe care o primești.
*Fii mulțumit de felul în care ești tu, așa cum ești.
*Lasă această înțelepciune să pătrundă adânc, până în măduva oaselor și dăruiește sufletului tău cântec, muzică, rugăciune și libertatea de a iubi.
*Asta există pentru noi toți.  


Rugăciunea  nu numai că îl apropie pe om de Dumnezeu, ci îl lipește de Dumnezeu și îl face duh cu El.-părintele Cleopa.

Rolul principal al rugăciunii este de a ne ajuta să conștientizăm existența divinității, pentru a o putea apoi, în mod conștient, manifesta. 


''Cereți și vi se va ; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide.
Că oricine cere, ia; cel care caută, află; și celui ce bate i se va deschide.''Matei  Cap.7,Versete7,8.
Rugăciunea         Rugăciunea este atât de tare şi de puternică încât poţi să te rogi şi să faci ce vrei, căci rugăciunea te va povăţui spre o lucrare adevărată şi dreaptă.
         Pentru ca să fii plăcut lui Dumnezeu n-ai nevoie de nimic altceva decât să iubeşti – “iubeşte şi fă ce vrei”, spune Fericitul Augustin – căci cine iubeşte cu adevărat, acela nu poate şi nu vrea să facă ceva ce nu este plăcut fiinţei iubite… cum însă rugăciunea nu este decât revărsarea şi lucrarea dragostei, atunci se poate spune cu toată dreptatea despre ea acelaşi lucru: pentru mântuire nu este nevoie de nimic altceva decât de rugăciunea neîncetată
            Roagă-te şi fă ce vrei, şi vei atinge ţelul rugăciunii, vei dobândi iluminarea (odihnirea Duhului Sfânt în tine)!… Pentru ca să putem desfăşura mai amănunţit înţelesul acestei chestiuni o vom lămuri prin pilde: 

1. Roagă-te şi gândeşte ce vrei, şi gândurile tale se vor curăţi prin rugăciune. Rugăciunea îţi va lumina mintea, va izgoni şi va linişti toate gândurile necuviincioase. 
Asta o întăreşte Sf. Grigorie Sinaitul: “Dacă vrei – ne sfătuieşte el – să-ţi alungi gândurile şi să-ţi cureţi mintea, atunci izgoneşte-le cu rugăciunea, căci în afară de rugăciune, cu nimic nu putem opri gândurile.” 
Sfântul Ioan Scărarul spune în această privinţă acelaşi lucru:“Caută să biruieşti vrăjmaşii ce ţin de gânduri prin Numele lui Iisus Hristos. Afară de această armă nu vei găsi alta.” 

 2. Roagă-te şi fă ce vrei, şi faptele tale vor fi plăcute lui Dumnezeu, iar pentru tine folositoare şi mântuitoare. Rugăciunea deasă, chiar şi atunci când nu ţine seama de cererea ce o faci, nu va rămâne fără rod (Marcu Ascetul), pentru că în ea însăşi se află o putere plină de dar. 
“Sfânt este Numele Lui, şi oricine va chema Numele Domnului se va mântui.” Aşa de pildă, cel ce s-a rugat multă vreme fără să simtă vre-o îmbunătăţire în viaţa lui vicioasă a primit in cele din urma, prin rugăciunea lui, o înţelepţire şi o chemare la pocăinţă. 

 3. Roagă-te şi nu prea te trudi să birui patimile prin propriile puteri. Rugăciunea le va dărâma în tine: “Căci Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume”, spune Sfânta Scriptură, iar Sf. Ioan Carpatinul învaţă că dacă tu nu ai darul înfrânării să nu te întristezi, ci să ştii că Dumnezeu cere de la tine silinţă spre rugăciune, şi rugăciunea te va mântui.
Bătrânul descris în Pateric, care “căzând a biruit”, adică poticnindu-se de păcat nu s-a deznădăjduit, ci s-a întors cu rugăciunea spre Dumnezeu şi s-a ridicat în picioare, slujeşte drept dovadă printr-o pildă. 

4. Roagă-te şi nu te teme de nimic, nu te înfricoşa de necazuri, nu te spăimânta de năpaste, căci rugăciunea te va apăra, le va înlătura. Adu-ţi aminte de puţin-credinciosul Petru care se îneca, de Pavel care se ruga în temniţă şi de alte cazuri asemănătoare. Toate aceste întâmplări arată puterea, tăria şi întinderea atotcuprinzătoare a rugăciunii făcută în Numele lui Iisus Hristos. 

5. Roagă-te oricum, numai mereu, şi nu te nelinişti de nimic. Fii vesel şi liniştit cu duhul, căci rugăciunea va rândui toate şi te va înţelepţi. Ţine minte că despre puterea rugăciunii vorbesc Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Marcu Ascetul; cel dintâi spune că: “Rugăciunea, chiar atunci când este făcută de noi, care suntem plini de păcate, ne curăţă numaidecât” iar al doilea vorbeşte astfel: “Ca să te rogi într-un fel oarecare stă în puterea noastră, dar ca să te rogi curat este un dar de sus.” Prin urmare jertfeşte lui Dumnezeu ceea ce îţi stă în putere, adu-I la început măcar cantitatea, adică un număr cât mai mare de rugăciuni şi puterea lui Dumnezeu se va revărsa în neputinţa ta, devenind o deprindere şi făcându-se una cu firea, va ajunge o rugăciune curată, luminoasă, înflăcărată, şi aşa cum se cuvine. 
 6. Apoi, în sfârşit îţi mai spun că dacă vremea vegherii tale ar fi însoţită de rugăciune atunci, în chip firesc, nu ţi-ar ajunge timpul nu numai pentru faptele păcătoase, dar nici pentru gânduri necurate. Vezi câte idei adânci sunt înmănunchiate în această înţeleaptă vorbă: “iubeşte şi fă ce vrei”. Roagă-te şi fă ce vrei!… Cât de îmbucurătoare şi mângâietoare sunt toate cele zise mai sus pentru un păcătos, îngreuiat de slăbiciuni, pentru cel ce geme apăsat de povara patimilor care îl luptă!… Rugăciunea, iată totul! Ea ne este dată ca un mijloc atotcuprinzător ce duce la mântuirea şi desăvârşirea sufletului? Aşa e! 

      Dar cu numele rugăciunii este aici strâns unită şi condiţia ei: “neîncetat vă rugaţi” porunceşte cuvântul Domnului. 
Ca urmare, rugăciunea îşi va arăta toată puterea ei lucrătoare şi roadele numai atunci când va fi rostită des, neîncetat, căci repetarea deasă a rugăciunii ţine fără nici o îndoială de voinţa noastră slobodă, pe câtă vreme osârdia, desăvârşirea, ca si curăţia rugăciunii este un dar de sus. 

 Ne vom ruga prin urmare, cât mai des cu putinţă, vom închina întreaga noastră viaţă rugăciunii, chit că ea va fi risipită la început. Practica repetată des de tot ne va învăţa să fim cu luare aminte, cantitatea ne va conduce negreşit la calitate. Ca sa învăţăm să facem un lucru bun trebuie să-l săvârşim cât mai des. 

Doamne IISUSE HRISTOASE, înalță rugăciunea inimii mele la TATĂL ceresc: „Doamne, Iisuse Hristoase ,Fiul lui Dumnezeu,miluieşte-mă pe mine, păcătosul(a)”! Doamne ajută! 


 


Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ STĂPANĂ , STĂPANĂ ÎMPĂRĂTEASĂ, ROAGĂ-TE CU TOŢI SFINŢII ZILEI DE ASTĂZI ŞI CU TOATE CETELE ÎNGERILOR DE LUMINĂ, SĂ SE MÂNTUIASCĂ SUFLETELE NOASTRE! AMIN!Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 

 
Mesajul Domnului Iisus!


Fotografia postată de Adriana RT.

 

BIBLIA schimbă
Inima ,
Va schimba şi viaţa ta!
Iisus Hristos Dumnezeu Adevărat 
din Dumnezeu Adevărat 
 Viaţa mi-a schimbat ,
Veşnicia-n Rai, mi-a dat! 


BIBLIA îţi dă lumină,
Să-ncepi o viaţă nouă şi senină!  
 
În fiecare zi : SĂ FII BINECUVÂNTAT(Ă) TU ŞI CASA TA!

 Fii binecuvântat în casa ta şi la locul tău de muncă,

Domnul Dumnezeu Adevărat Sfânta Treime să te facă învingător în toate 
clipele tale grele!


Tot ce faci să fie binecuvântat şi pe orice vei pune mâna, să prospere!


Tot ce începi să duci la bun sfârşit şi să-ţi aducă o bună răsplată!


Oriunde vei merge şi de oriunde vei veni, binecuvântarea să fie cu tine!


Să ai mereu biruinţă asupra vrăşmaşilor tăi, oricare ar fi ei


(boala, lipsa, îngrijorarea, tristeţea, teama, durerea,

 răutatea, singurătatea,  vrăjmașii nevăzuți...)


Domnul Dumnezeu ţi-a dat odihnă din toate părţile.

   Pacea Lui care întrece orice închipuire, îţi păzeşte mintea, gândurile, şi inima în Iisus Hristos Mântuitorul nostru.Din toate bunătăţile să ai tot timpul, din belşug,


Să poţi da cu mână largă şi bucurie şi celor care duc lipsă,Niciodată să nu ceri înapoi ceea ce dai sau să regreţi.
Domnul Dumnezeu să te facă să fii cap şi nu coadă,

totdeauna sus şi niciodată jos.În fiecare seară să pui capul liniştit pe pernă şi să

adormi mulţumind Domnului Dumnezeu Adevărat Hristos Iisus pentru

ziua care s-a încheiat. Să aştepţi doar lucruri bune de la Domnul

Dumnezeu Cel Adevărat.
 Teama şi îngrijorarea să nu-ţi fie niciodată tovarăşi. Încrederea ta să fie nestrămutată în bunătatea şi

dragostea Domnului Dumnezeu pentru tine.
 Nici o armă ridicată împotriva ta să nu aibă putere,Orice limbă care te va judeca să fie înfrânată, Căile tale să fie totdeauna drepte şi netede.Dacă păşeşte pe ele, cel ce şchiopătează să nu se

abată de la ele, ci mai degrabă să fie vindecat.
 Privirea ta să fie totdeauna aţintită spre Cel care

poate Totul, Iisus Hristos,Care te-a iubit atât de mult încât a plătit preţul

suprem pentru a te 

răscumpăra Iisus Hristos Dumnezeu din Dumnezeu

Adevărat. În El toate lucrurile sunt posibile.Pacea, bucuria, nădejdea, scăparea, 

acoperământul, dragostea şi credinţa să nu te

 părăsească nicioda
 Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului 

nostru Iisus Hristos, Cel ce, întru Hristos, ne-a 

binecuvântat pe noi, în ceruri, cu toată 

binecuvântarea duhovnicească;(Epistola către 

Efeseni a Sfântului Apostol Pavel: 1, 3)

Deschide-ţi inima, acolo este scânteia Dumnezeiască  şi legătura ta cu Dumnezeu!


 


 Duhul Sfânt , Duhul lui Dumnezeu .
Duhul Sfânt Dumnezeu din Sfânta Treime , purcede din Tatăl Dumnezeu şi  uneşte pe om cu Dumnezeu Tatăl .

Duhul Sfânt , Duhul Adevărului .
Duhul Sfânt Dumnezeu din Sfânta Treime , este Adevăr pur , curat , neântinat , fără falsitate, fără de minciună, fără deformare, fără de închipuire, fără de imaginaţie .

Duhul Sfânt , Duhul Mângâietor.
Duhul Sfânt Dumnezeu din Sfânta Treime , este Mângâietor de suferinţe ,  în boală, în iubire, în afecţiune, în prietenii , în familii, etc.El mângâie inimile oamenilor.
    
Duhul Sfânt Luminător al Minţilor.
Minţile noastre ale oamenilor sunt luminate de Lumina Duhului Sfânt, prin chemarea acestuia numai prin rugăciune.
Duhul Sfânt Dumnezeu din Sfânta Treime  dă Cunoaştere Duhovnicească , dezvăluie din Tainele lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt Vistierul Bunătăţilor
Duhul Sfânt Dumnezeu din Sfânta Treime  dă pace , linişte , bucurie, lucruri bune şi în planul material, recunoaşterea meritelor .

Amin şi Aliluia !
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

IMPRIMANTA