ANIMAŢIE

vineri, 2 martie 2018

Iubirea o împart cu voi...


Iubirea nu are sfârşit

Iubirea nu are sfârşit, ea este o continuă ardere a sufletului, este o candelă veşnic aprinsă, este glasul şoptit care se aude doar în urechile celor care ştiu că lumea nu ar fi ajuns aici dacă sentimentul frumos nu ar fi existat în sufletele celor care au ars pentru a lumina calea plină de întuneric a timpului, este acea stare de veghe continuă ce ţine sufletul în viaţă chiar şi după topirea trupului.... Născută din har, nu din facere, acest foc dulce nu ţine cont de vremuri, de restrişti, de bunăstare, ci doar de beatitudinea împlinirii frumuseţii lui Dumnezeu pe pământ... Căci unde dragoste nu e, nimic nu e, iar sufletul este mai sărac, trupul trece mai greu prin viaţă, fără bucuria pe care numai spiritul acesteia ţi.o poate dărui. Iubirea este sensul tuturor lucrurilor, existând peste tot în Creaţie, fiind unul din numele lui Dumnezeu...

Cine iubeşte se transformă, se deşartă în persoana faţă de care îşi manifestă acest sentiment minunat. Iubirea nu are limite, sau mai bine zis iubirea în Dumnezeu nu are limite. Iubirea te învie, te schimbă, te transformă, te jertfeşte pe altarul inimii într-o permanentă liturghie a iertării din care suntem datori neîncetat să ne împărtăşim. În iubire eşti mereu acoperit de aripa unui înger ce îţi picură în inimă, în minte şi în viaţă harul Duhului Sfânt....

Pe lângă echilibru interior, bucurie şi pace sufletească, iubirea este momentul care repară trecutul şi cucereşte viitorul… Şi când te gândeşti că aici pe pământ sufletul atinge doar puţin iubirea, căci dulceaţa Iubirii o vom gusta deplin în veşnicie!
Ieromonah Hrisostom Filipescu 
"Puţine Cuvinte şi Multă Iubire"joi, 15 februarie 2018

Iartă, iubește, binecuvintează ! 
Ești o minune. 
Bucură-te, bucuria mea !
Ieromonahul Hrisostom Filipescu 

miercuri, 31 ianuarie 2018

Rugăciune de lăsare în voia lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului
Doamne, nu ştiu ce să-Ţi cer. Tu singur, ştii de ce am eu nevoie. Tu mă iubeşti mai mult decât mă iubesc eu însumi. Dă-mi mie, robului Tău, să văd ceea ce nu pot să cer pentru mine însumi. Nu îndraznesc să cer nici crucea, nici mângâierea. Eu doar stau înaintea Ta. Inima mea îți este deschisă. Tu ştii mai bine ce-mi este de folos. 
Amin.

joi, 25 ianuarie 2018

Iubirea străpunge iadul ,...şi străbate cerul...

"Iubirea nu are marginile omului, nici spaţiul, nici timpul.... 
Nu piere niciodată, e puternică, încât străbate dincolo de mormânt şi ajunge pe cel iubit.... 
Străpunge iadul, care nu-i poate sta împreună şi străbate cerul.... 
Iubirea e însuşirea lui Dumnezeu, prin care a creat lumea văzută şi nevăzută şi toată făptura care-l cunoaşte e străbătută de iubire.... 
Dacă am stărui cum trebuie în iubirea aceasta fără margini s-ar răsfrânge şi în noi obârşia asta divină.” ~ Parintele Arsenie Boca~

luni, 15 ianuarie 2018

Azi a fost o zi bună

 Azi a fost o zi bună .
❤ Şi niciodată nu mă vei auzi să spun că totul este dincolo de controlul meu .
❤ Atitudinea mea crează realitatea.
❤ Pentru că totul ţine de inima şi creierul nostru.

IMPRIMANTA