ANIMAŢIE

joi, 15 februarie 2018

Iartă, iubește, binecuvintează ! 
Ești o minune. 
Bucură-te, bucuria mea !
Ieromonahul Hrisostom Filipescu 

IMPRIMANTA