ANIMAŢIE

marți, 5 septembrie 2017

Amintirile sunt popasuri binecuvântate ...

Amintirile sunt popasuri binecuvântate pentru veșnicie.
Gândurile, rugăciunile, inima, brațele, sentimentele, privirile calde ale cuiva sunt cele mai frumoase locuri din lumea aceasta. Naturalețea și gingășia oamenilor este dată de sufletele lor.
Numai iubirea îl apropie pe om de Dumnezeu.
Măsura iubirii oferă calitatea, pofta vieții.
Icoana propune un dialog interior al inimilor. Icoana din inima ta contemplă icoana din inima mea.
Ne sărutăm icoanele sufletelor unul altuia şi lăcrimăm de minunea, de fericirea de a fi.
Pace întru netrecătoare pomenire.
Îţi ascunzi sufletul printre flori.
Nu te mai căuta departe. Ești foarte aproape.
Îndemn la simplitate.
Unele lucruri nu se explică.
Tăcere...
Cerul nu minte.
Bucurie sfântă în lumina din inimi!
Ieromonah Hrisostom Filipescu

IMPRIMANTA