ANIMAŢIE

BIRUINȚĂ


Ca un apărător al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraților ajutător, Purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Satana nu are nici putere, nici înțelepciune.În schimb are experiență, are un meșteșug probat și din aceste probe a  scos învățături cum să atace pe om. Experiența face mult.De veacuri întregi el s-a îndeletnicit cu ispitirea omului.

Față de experiența marelui ispititor, noi suntem ca niște copii mici, nepricepuți, și de aceea trebuie să creștem repede în a cunoaște armele lui, apucăturile lui, și a câștiga și noi învățătură despre cum trebuie să respingem atacul ispititorului.
E adevărat că față de noi singuri , satana e un vrăjmaș destul de tare , însă noi , uniți cu Domnul Hristos Biruitorul, noi suntem de o mie de ori mai tari ca el.

Satana să știți că este fricos.De când cu îngrozirea, înfrângerea ce a primit-o, sus pe Golgota, satana stă veșnic în frică și în cutremur.El se cutremură când aude de Golgota și de Crucea Mântuitorului.
Satana nu este atotștiutor.El nu știe nimic înainte.Satana nu este nici înțelept.Atacurile lui sunt bădărane , lipsite de înțelepciune.

Mântuitorul respinge atacurile satanei și îl alungă poruncitor, zicându-i :"Mergi înapoia mea , satano!" 

Mântuiește, Doamne, poporul Tău, 
și binecuvintează 
moștenirea Ta. 
Biruință binecredincioșilor creștini
 asupra celor potrivnici dăruiește, și cu Crucea Ta păzește 
pe poporul Tău.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

IMPRIMANTA