ANIMAŢIE

TAINE


„Taina cea din veac se descoperă astăzi, şi Fiul lui Dumnezeu fiu al omului se face, ea, luând ce este mai rău, să-mi dea mie ce este mai bun. Amăgitu-s-a de demult Adam şi poftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu”.
„Acatistul Buneivestiri”, pag. 10-11
Mai întâi, Taina este o lucrare sfântă, instituită de Dumnezeu întrupat, prin care, într-o formă văzută, se împărtașește primitorului harul divin nevăzut .
Cele șapte Taine ale Bisericii lui Hristos cea dreptmăritoare sunt urmatoarele: 
1. Botezul.
2. Mirungerea.

3. Pocăința.
4. Împărtășania. 
5. Hirotonia.
6. Nunta. 
7. Maslul. 
Rânduiala  Litiei este compusă din două părţi distincte, care au origini, caractere şi scopuri deosebite. Prima parte, destinată a fi săvârşită în pronaosul bisericii şi intercalată între ectenia cererilor şi Stihoavna Vecerniei cuprinde rugăciuni de umilinţă şi de implorare a lui Dumnezeu - ectenia şi rugăciunea Litiei. Partea a doua, care se săvârşeşte în naos este, de fapt, o rânduială a binecuvântării solemne a pâinilor şi a celorlalte prinoase.

Prima parte este şi cea mai veche şi are la origine caracterul penitenţial; ea a dat numele ei întregii slujbe de azi a Litiei. Cuvântul litie provine din limba greacă și înseamnă rugăciune de implorare.

Odinioară, prin litie se înţelegeau litaniile sau rugăciunile obşteşti, făcute de mulţimea credincioşilor, în frunte cu clerul, sub formă de procesiune solemnă - afară din biserică sau chiar afară din sat sau din oraş, mai ales în cazuri de mari nenorociri sau calamităţi publice (secetă, inundaţii, boli şi molime, războaie, cutremure ş.a.). În cadrul acestei slujbe se invoca mila şi îndurarea lui Dumnezeu pentru îndepărtarea nenorocirilor. Cu alte cuvinte, în antichitatea creştină se înţelegea prin litie ceea ce facem şi noi astăzi la acele litanii sau procesiuni cu rugăciuni ocazionale, ca de exemplu, la sfeştaniile pentru ploaie, în vreme de secetă.

La rugăciunile vechilor litii procesionale s-a adăugat, cu timpul, un ceremonial nou, care alcătuieşte a doua parte a Litiei de azi şi în cadrul căruia se binecuvântează pâinile aduse de credincioşi la biserică, spre cinstea şi pomenirea sfinţilor sărbătoriţi sau a praznicelor respective.


Botezul este Sfânta Taină prin care se şterge păcatul strămoşesc, cât şi alte păcate săvârşite înainte de botez.Ungerea cu Sfântul Mir (mirungerea) împărtăşeşte pe om cu darul Sfântului Duh, pentru creşterea şi întărirea vieţii duhovniceşti. 


Mărturisirea( spovedania, pocăinţa) este acea Sfântă Taină prin care se şterg păcatele făcute după botez.Iisus Hristos a suflat asupra lor şi a zis: "Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le  vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute."Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 20.

                      

Sfânta Împărtăşanie oferă omului Însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului, spre iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 6, Versetul 54.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

IMPRIMANTA