ANIMAŢIE

TAINE


„Taina cea din veac se descoperă astăzi, şi Fiul lui Dumnezeu fiu al omului se face, ea, luând ce este mai rău, să-mi dea mie ce este mai bun. Amăgitu-s-a de demult Adam şi poftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu”.
„Acatistul Buneivestiri”, pag. 10-11
Mai întâi, Taina este o lucrare sfântă, instituită de Dumnezeu întrupat, prin care, într-o formă văzută, se împărtașește primitorului harul divin nevăzut .
Cele șapte Taine ale Bisericii lui Hristos cea dreptmăritoare sunt urmatoarele: 
1. Botezul.
2. Mirungerea.

3. Pocăința.
4. Împărtășania. 
5. Hirotonia.
6. Nunta. 
7. Maslul. 

Botezul este Sfânta Taină prin care se şterge păcatul strămoşesc, cât şi alte păcate săvârşite înainte de botez.Ungerea cu Sfântul Mir (mirungerea) împărtăşeşte pe om cu darul Sfântului Duh, pentru creşterea şi întărirea vieţii duhovniceşti. 


Mărturisirea( spovedania, pocăinţa) este acea Sfântă Taină prin care se şterg păcatele făcute după botez.Iisus Hristos a suflat asupra lor şi a zis: "Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le  vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute."Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 20.

                      

Sfânta Împărtăşanie oferă omului Însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului, spre iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 6, Versetul 54.

  Efectele pe care slujba Sfântului Maslu le produce în viaţa noastră 
Efectele harice ale Sfântului Maslu sunt mai multe, dintre care Sf. Apostol Iacov menţionează două: vindecarea parţială sau integrală a suferinţelor trupeşti şi iertarea păcatelor: 
„Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui“ (Iacob V, 15). 

Astfel, 
Sfântul Maslu vindecă atât trupul de boli, cât şi sufletul de păcate, prin ungerea cu untdelemn sfinţit. 

Alte efecte harice ale 
Sfântului Maslu sunt şi acestea: întăreşte credinţa în Dumnezeu şi nădejdea mântuirii, aduce pace şi smerenie în inimă, pregăteşte sufletul pentru primirea 
Sf. Împărtăşanii şi pentru trecerea la cele veşnice, alungă frica de moarte, uneşte şi împacă pe credincioşi prin harul Duhului Sfânt şi ne învredniceşte pe toţi de sfârşit creştinesc. Sursa: Ziarul Lumina

 
Sfântul Maslu este a şaptea Sfântă Taină a Bisericii lui Hristos şi cea mai puternică slujbă de ajutor şi vindecare a celor bolnavi. 
Efectele harice ale acestei Sfinte Taine sunt menţionate de către Sfântul Apostol Iacob în Epistola sa, unde zice: „Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica pe el Domnul, şi de va fi făcut păcate, i se vor ierta lui”. 

Sfântul Maslu, prin ungere de şapte ori cu untdelemn sfinţit, cu credinţă în mila lui Dumnezeu, vindecă pe cei bolnavi, iar pe cei slabi în credinţă numai îi uşurează de suferinţă. Astfel, pe toţi îi pregăteşte pentru marea călătorie la Cer. Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

IMPRIMANTA