ANIMAŢIE

joi, 22 decembrie 2016

Părintele luminilor

Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov
Cap. 1
17. Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră e mutare.

vineri, 9 decembrie 2016

Rugăciunea

Rugăciunea este calea cea mai sigură spre Dumnezeu.Nimic nu poate fi mai de valoare ca dialogul omului cu Creatorul.
Timpul petrecut în rugăciune  este timp petrecut în Cer și este cea mai sigură investiție a omului .Rugăciunea este ajutor în necazuri și primejdii.Este iluminare a minții și arma împotriva ispitelor.
Cu cât te rogi mai mult, cu atât vei învăța tainele rugăciunii.Din cantitate rezultă calitatea.
Nimic nu poate egala rugăciunea din biserică din timpul Sfintei Liturghii din duminici și sărbători.
În afară de biserică putem citi rugăciuni din cărți, Psalmi Acatiste, etc., mai ales Paraclisul Maicii Domnului.
Pe lângă rugăciunile citite, e bine să zicem rugăciuni scurte, oricând și oriunde :  cu gura, cu mintea sau cu inima.
Cea mai scurtă și completă rugăciune "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul(a) ! 
sau  
"Doamne, Iisuse Hristoase , miluiește-mă!"
Putem zice la singular "miluiește-mă " sau la plural "miluiește-ne".
Cuvântul "miluiește" e o cerere completă, atotcuprinzătoare și suficientă, e o încredințare maximă în mila, în grija părintească a Lui Dumnezeu.
Repetând continuu rugăciuni scurte, îl introducem pe Dumnezeu în ființa noastră, în creier, invitându-L la comanda minții.
Având un conducător bun la cârma vieții, îl ținem pe diavol la distanță și ne facem beneficiari ai multor daruri divine.
Sfinții părinți  recomandă începătorilor (sau când mintea este ocupată) să se rostească rugăciunea și cu gura, șoptind-o .Mintea prin auz, se desprinde mai ușor cu vorbele.
Rugăciunea îi creează practicantului stăruitor o stare de pace lăuntrică și o bucurie a inimii, deosebită.Intensitatea trăirilor și bucuriile rugătorului silitor și conștiincios, primite prin Sfântul Duh, îi creează dependență, rugăciunea devenind o necesitate.


IMPRIMANTA