ANIMAŢIE

PILDE


Cuvânt din Limonar, despre bătrânul tăietor de lemne. 


     A fost oarecând, în părțile Ciprului, secetă multă vreme si episcopul Țării se ruga mult lui Dumnezeu pentru aceasta, ca să le dea lor Domnul mila Sa de sus, ca să se pogoare ploaie pe pământ.      Si s-a făcut glas din cer, zicându-i lui: „Să mergi, după Utrenie, la cutare poartă a cetății si pe care vei vedea intrând mai întâi, aceluia să-i spui ca să se roage si va veni vouă ploaie.” 
    Deci, a făcut asa episcopul, a iesit cu clerul său si a sezut la poarta cetății si, iată, intra un bătrân, ducând o sarcină de lemne de vândut. Si sculându-se, episcopul l-a oprit pe el.
    Si îndată a lepădat bătrânul sarcina de lemne din spate si s-a închinat episcopului, zicând: „Iartă-mă, stăpâne”; si cerea blagoslovenie de la episcop.
    Apoi si episcopul, asemenea, s-a închinat lui zicând: „Ava, pentru Domnul, roagăte ca să ne trimită Domnul mila Sa si să fie acum pe pământ ploaie”. 
   Iar bătrânul pe sine se numea a fi netrebnic si păcătos. Si dacă l-a silit pe el episcopul ca să se roage, bătrânul, plecându-si genunchii, s-a rugat si s-a pogorât îndată ploaie.
    Încă, iarăsi, episcopul a rugat pe bătrân, zicând: „Ai dragoste, pentru noi, părinte, si ne spune viața ta, pentru folosul nostru, ca si noi să-ți urmăm”.
    Si a zis bătrânul: „Iartă-mă, stăpâne, că eu sunt păcătos si în desarte zile m-am născut si nimic nu am de folos cu care sufletul meu să se mângâie. Ci, iată, precum mă vezi pe mine, ies din cetate si-mi adun o sarcină de lemne si, vânzând-o, îmi cumpăr pâinea pe care o mănânc si cu aceasta îmi dobândesc mie hrana cea de peste zi. Iar alta n-am nimic si dorm la biserică si iarăsi iesind, acelasi lucru îl fac. Iar, de va fi frig sau ninsoare, o zi sau două, petrec flămând si laud pe Dumnezeu, până ce iarăsi se face senin si pot iesi să tai lemne”. 
     Si asa, nu puțin folos a primit episcopul împreună cu clerul său.
Si toți au proslăvit pe Dumnezeu de osteneala bătrânului si i-au zis lui: „Cu adevărat, tu ai plinit Scriptura care zice: Nemernic sunt pe pământ”.
      Deci, l-a luat pe el episcopul si l-a hrănit, dându-i lui odihnă, până ce s-a mutat către Domnul. 
Dumnezeului nostru slavă!


Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur,
cum se cade a asculta la citirea sfintelor cărți, 
cu ce nevoință a citi si a lua aminte.
 Zis-a fericitul Ioan Gură de Aur: „Când vei sedea tu la citirea dumnezeiestilor cuvinte, mai întâi să te rogi lui Dumnezeu, ca să-ți deschidă ochii inimii. 
Ca nu numai să citesti cele scrise, ci ca să le si faci, ca nu spre păcat să citesti cuvintele si viețile sfinților. 
Si iarăsi, când vei citi cu multă sârguință, să citesti cuvintele, cu dinadinsul si cu toată inima si să nu te grăbesti numai a întoarce filele. 
De-ți este ție de trebuință, nu te lenevi, ci si de două ori si de trei ori să citesti cuvintele si chiar de mai multe ori, ca să înțelegi puterea lor. 
Iar când vei voi să citesti sau să asculți pe altul ce citeste, apoi să te rogi lui Dumnezeu, asa zicând: Doamne Iisuse Hristoase, deschide-mi mie ochii inimii, ca să ascult cuvântul Tău si să-l înțeleg pe el si să fac voia Ta, că străin sunt eu pe pământ. 
Să nu ascunzi de mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi ochii, ca să văd minunile din Legea Ta. Arată-mi mie cele nearătate si cele ascunse ale înțelepciunii Tale. 
Spre Tine nădăjduiesc, Dumnezeul meu; ca să-mi luminezi mintea si gândul, cu lumina înțelegerii Tale, ca nu numai să citesc cele scrise, ci să le si fac. 
Ca nu spre păcat să citesc viețile si cuvintele sfinților, ci spre înnoire si spre luminare, spre sfințire, spre mântuirea sufletului si spre mostenirea vieții vesnice.
Că Tu esti luminarea celor ce zac întru întuneric si de la Tine este toată darea cea bună si tot darul cel desăvârsit”.


Când Dumnezeu Vrea
Era odată o femeie săracă, care pentru orice bine i se întâmpla, rostea mereu: „Slavă lui Dumnezeu!”.
Lângă ea trăia un bogat care, de fiecare dată când trecea prin fața casei ei și o auzea spunând: „Slavă lui Dumnezeu”, „Mulțumesc, Doamne!”, se enerva.
A răbdat până într-o zi când i-a spus servitorului său:
- Mergi în piață și cumpără două cărucioare de alimente și du-le acestei femei. Iar dacă te va întreba cine le trimite, să-i spui că diavolul.
Așadar, a doua zi servitorul sună la ușa femeii. Când deschide, vede două cărucioare cu alimente și pe servitor în spatele lor.
- Slavă lui Dumnezeu! Îți mulțumesc, Doamne!, a spus femeia strălucind de bucurie.
- Nu vreți să aflați cine v-a trimis cărucioarele, cu alimente?, a întrebat cu nerăbdare servitorul.
- Nu, fiule, nu are importanță. 
Când Dumnezeu Vrea, și diavolul Îi slujește, a spus femeia bucuroasă și a intrat cu cărucioarele pline de alimente înăuntru.
                        

IMPRIMANTA